Vodičský kurz skupiny B

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie. Kurz prebieha v skupinách – maximálny počet v skupine je 30 osôb. Minimálna dľžka kurzu je 2 mesiace, maximálna dĺžka kurzu je 1 rok. Dĺžka kurzu závisí od toho ako často sa môže žiadateľ zúčastňovať praktických jázd.

630 – AKCIA
690 – bežná cena

Doškolovací kurz vodičov skupiny B

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.

Kondičné jazdy pre vodičov

Sú určené pre držiteľov vodičského preukazu, ktorí po absolvovaní autoškoly dlho nejazdili, a chcú si precvičiť zručnosti z vedenia motorového vozidla.

30 (90 min.) – manuálna prevodovka
40 (90 min.) – automatická prevodovka

Školenie vodičov a vodičov referentov

Je určené pre firmy, ktoré chcú preškoliť svojich zamestnancov v oblasti Pravidiel cestnej premávky a v oblasti BOZP.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti

Je určené pre tých držiteľov vodičského oprávnenia, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz. Pre vrátenie vodičského preukazu je povinnosť podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti.