Vodičský kurz skupiny B

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie na osobný automobil. Vek minimálne 17 rokov. Minimálna dľžka kurzu je 2 mesiace, maximálna dĺžka kurzu je 1 rok. Dĺžka kurzu závisí od toho ako často sa môže žiadateľ zúčastňovať praktických jázd.

690 – AKCIA
720 – bežná cena

Vodičský kurz skupiny A

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie na motocykel nad 35 kW. Vek minimálne 24 rokov. Minimálna dĺžka kurzu je 6 týždňov, maximálna dĺžka kurzu je 1 rok. Dĺžka kurzu závisí od toho ako často sa môže žiadateľ zúčastňovať praktických jázd.

Vodičský kurz skupiny A1

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie na motocykel do 125 cm3 do 11kW. Vek minimálne 16 rokov. Minimálna dĺžka kurzu je 6 týždňov, maximálna dĺžka kurzu je 1 rok. Dĺžka kurzu závisí od toho ako často sa môže žiadateľ zúčastňovať praktických jázd.

Vodičský kurz skupiny A2

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie na motocykel do 35 kW. Vek minimálne 18 rokov. Minimálna dĺžka kurzu je 6 týždňov, maximálna dĺžka kurzu je 1 rok. Dĺžka kurzu závisí od toho ako často sa môže žiadateľ zúčastňovať praktických jázd.

Osobitný výcvik A2/A

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky, predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2 a absolvuje osobitný výcvik v autoškole.

Osobitný výcvik A1/A2

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky, predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A1 a absolvuje osobitný výcvik v autoškole.

Doškolovací kurz vodičov skupiny B

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.

Kondičné jazdy pre vodičov

Sú určené pre držiteľov vodičského preukazu, ktorí po absolvovaní autoškoly dlho nejazdili, a chcú si precvičiť zručnosti z vedenia motorového vozidla.

30 (90 min.) – manuálna prevodovka
40 (90 min.) – automatická prevodovka

Školenie vodičov a vodičov referentov

Je určené pre firmy, ktoré chcú preškoliť svojich zamestnancov v oblasti Pravidiel cestnej premávky a v oblasti BOZP.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti

Je určené pre tých držiteľov vodičského oprávnenia, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz. Pre vrátenie vodičského preukazu je povinnosť podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti.