Back

AUTOMOBIL

B – od 17 rokov, manuál 900 € AKCIA  990 €
B – od 17 rokov, automat 1050 €
Doškolovací kurz vodičov skupiny B 350 €

PRÍVES

BE – súprava nad 4250 kg 600 €

KONDIČNÉ JAZDY

pre vodičov skupiny B

90 min. – manuál 50 €
90 min. – automat 60 €

pre vodičov skupiny A/A1/A2

90 min. 50 €

MOTOCYKEL

A1 – od 16 rokov 600 €
A2 – od 18 rokov 750 €
A – od 24 rokov 810 €
Osobitná skúška 200 €
Osobitný výcvik A1/A2 300 €
Osobitný výcvik A2/A 300 €

PRVÁ POMOC

Kurz prvej pomoci 30 €

KOLKY

A/A1/A2 25 €
B 50 €

ZDRUŽENÝ VÝCVIK

B + A1 1350 €
B + A2 1470 €
B + A 1470 €
BE+A2 1200 €
BE+A 1260 €

ŠKOLENIA

Školenie vodičov a vodičov referentov 20 €
Preskúšanie odbornej spôsobilosti 250 €

Prihláška na kurz


    Viac o GDPR