Back

Vodičský kurz skupiny B

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie. Kurz prebieha v skupinách. Maximálny počet v skupine je 30 osôb. Minimálna dľžka kurzu je 2 mesiace, maximálna dĺžka kurzu je 1 rok.

Dľžka kurzu závisí od toho ako často sa môže žiadateľ zúčastňovať praktických jázd.