Back

Každý žiak po nástupe do kurzu autoškoly získa prihlasovacie údaje do JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave) a dostane “token”, ktorým sa prihlasuje na každej hodine teoretického a praktického výcviku v autoškole. V JISCD si každý žiak môže pozrieť a kontrolovať celý priebeh kurzu. Čo všetko absolvoval, koľko hodín (minút) teoretického a praktického výcviku mu ešte chýba do záverečných skúšok.

Podmienkou na pripustenie žiaka k záverečnej skúške je vyčerpanie všetkých minút stanovených v JISCD.

Teoretická časť

prebieha vo vlastných priestoroch autoškoly na Sládkovičovej ulici v Pezinku, kde máme klimatizovanú učebňu pre 30 osôb. Na prednáškach vyučujeme teóriu prostredníctvom najnovších učebných prostriedkov a pomôcok.

Praktická časť

prebieha na trenažéri, náhradnej výcvikovej ploche (autocvičisku) a v cestnej premávke.
Máme vlastný autotrenažér, ktorý sa nachádza v priestoroch autoškoly. Taktiež máme k dispozícii 2 autocvičiská. Autocvičisko v areáli kameňolomu Pezinská BABA (horná plocha) a autocvičisko v areáli kameňolomu Pezinská Baba (dolná plocha).
Praktické jazdy sa vykonávajú v oblasti celého regiónu (smer Šenkvice, Senec, Modra, Trnava, Slovenský Grob, Limbach, Bratislava, Malacky).

Rozloženie vyučovacích hodín pre skupinu B

Teoretický výcvik počet  hodín*
pravidlá cestnej prevádzky 20
náuka o vozidlách a ich údržba 2
teória vedenie vozidla 3
zásady bezpečnej jazdy 4
opakovanie 3

1 vyučovacia hodina = 45 minút

Praktický výcvik počet  hodín*
autotrenažér 4
autocvičisko 4
jazda v cestnej premávke 21
jazda v cestnej premávke s prívesom 3
flexibilný počet – podľa potrieb žiaka (premávka alebo autocvičisko) 6
praktická údržba 1